Duyuru Tarihi: 14.6.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden gelen bila tarih ve 3141 sayılı yazı ile,

25.05.2007 tarih ve 26532 no’lu Resmi Gazetede yayımlanan 8 sıran nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin “12.1.3 İlaç Kullanım raporlarının düzenlenmesi”, “19. Sağlık raporlarının düzenlenmesi”, “19.1. Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddelerinde sağlık raporlarında bulunması öngörülen “Başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı”na ilişkin olarak, hizmetin hızlı bir biçimde yürütülmesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik, idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenebilmesi için sağlık raporlarının Başhekimlik mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalamaya Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengizhan ERDEM’in yetkili kılınmasının, Fakülte Dekanlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ankara Üniversite'sinden gelen yazı için tıklayınız.