Duyuru Tarihi: 19.9.2007

35.A.00.009327

 19.09.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (Ek-2) yer alan ilaçların reçetelenmesinde endikasyon uyumu aranması ile ilgili olarak, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  tarafından 10.08.2007 tarihinde 2007/68 sayılı Genelge yayımlanmıştı.


Söz konusu Genelge ekinde yer alan Tebliğ eki Ek-2 listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların, Tebliğ eki EK-2 listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmayacaktır. Bu sebepten dolayı da, Antidepresan ilaçların hasta katılım payından muafiyet kapsamında rapora tabi olarak karşılanması esnasında, raporun teşhis kısmında Sağlık Bakanlığınca onaylı prospektüslerde yer alan endikasyonların uyumuna bakılmasına gerek bulunmamaktadır.


Ancak Genelgenin yayımlandığı 10.08.2007 günü, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün duyuru bölümünde, 2007 Yılı SGK Protokolünün 3.2.11 Endikasyon Uyumuna Bakılacak Durumlar başlıklı bölümün detaylandırılması için bir liste yayımlanmış olup, bu listede      “A- SUT’da ödeme koşulları endikasyona bağlı olan ilaçlar (12.7.1-12.7.30)”ın Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı prospektüs endikasyonlarının dikkate alınmasının gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, 12.7.2 Antidepresanların ve Antipsikotiklerin kullanım ilkelerinde yer alan ilaçların reçetelerinin karşılanması esnasında, reçete teşhislerinin Sağlık Bakanlığınca onaylı prospektüslerdeki endikasyonlarla uyumunun aranması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Birliğimize iletilen bir çok kesinti olması sebebiyle, üyelerinizin bu tarz ilaçların yer aldığı reçetelerin karşılanması esnasında daha dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirilmelerin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sertaç ÖZMEN

Genel Sekreter