Duyuru Tarihi: 29.11.2011

 

Avrupa Komisyonu, eczane açma ve eczane sahipliği önündeki sınırlandırmaların halk sağlığını korumak amacıyla meşrulaştırılabileceği yönündeki Avrupa Adalet Divanı kararları doğrultusunda, bu konuda uzun süredir devam ettirmiş olduğu çalışmalarını sonlandırdı.

Komisyon, Avrupa Birliği Hukuku'nu ihlal ettiği gerekçesiyle birçok devleti uyarmakta idi. Ancak 23 Kasım 2011 tarihinde Komisyon üyeleri almış oldukları karar ile Avrupa Adalet Divanı Kararlarına uyarak eczane açma ve eczane sahipliği konusundaki ülkeden ülkeye değişen sınırlandırmaları halk sağlığını koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda meşru kabul edileceğini açıklamıştır.

Eczacılık mesleği açısında bu çok önemli Karara yönelik PGEU'nun 24 Kasım 2011 Tarihli Basın Açıklaması ile PGEU Genel Sekreteri Sayın John CHAVE'in yorumlarının yer aldığı Orijinal metin ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Orijinal Metnin çevirisi:

PGEU, BASIN AÇIKLAMASI

24 Kasım 2011

Avrupalı Eczacılar; Serbest Eczacılık Sektörüne Karşı Açılmış ve Beklemekte Olan Tüm Hak İhlali İşlemlerinin (Davalarının) Kapatılması Kararını Memnuniyetle Karşılamaktadır:

Avrupa Eczacılık Grubu (PGEU) tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde yayınlanmış olan Basın Açıklaması'nda Avrupalı Eczacıların Serbest Eczacılık Sektörüne karşı açılmış ve beklemekte olan tüm hak ihlali işlemlerinin (davalarının) kapatılması kararını memnuniyet ile karşıladığı belirtilmiştir.  Bu davalar, Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da eczanelerin kurulması ve eczane sahipliği konularındaki düzenlemeleri içeriyordu (C-531/06, C-171/07 ve C-172/07, C-570/07 ve C-571/07 Sayılı Davalar).

Karar, Avrupa Adalet Divanı'nın yakın dönemde, eczane sahipliği ve eczane kurulumu önündeki engellerin kamu sağlığının korunması/geliştirilmesi amacıyla meşrulaştırılabileceği yönlü 2 kararını takiben AB Komisyonu Üyelerinin 23 Kasım tarihli toplantısında alındı.

PGEU Genel Sekreteri John Chave kararı şu şekilde yorumladı:

Komisyon'un Kararı, Üye Devletlerin, kendi vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılayacaklarını düşündükleri şekilde düzenlemeler yapma hakkına sahip olmaları gerektiği yönündeki PGEU kararını haklı çıkarmıştır ki bu görüş aynı zamanda Avrupa Adalet Divanı tarafından da sonuna kadar desteklenmektedir.

Hiçbir vakit açılmamış olması gereken bu davalar son 6 yılda sektörün üzerinde bir belirsizlik ve istikrarsızlık gölgesi yaratmıştır. Bugünden itibaren, halk eczanelerinin Avrupa sağlık sistemlerine sunmuş olduğu asli katkıyı daha da güçlendirmek adına yolumuza devam edeceğimiz ve çalışmalarımızı sürdürebileceğimiz için içimiz rahatlamıştır.