Duyuru Tarihi: 17.7.2009


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

17.07.2009 tarih ve 27291 Sayılı Resmi Gazete’de “Başbakanlık, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları” yayımlanmıştır.

Yayımlanan “Atama Kararları” ile;
• Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İsmail İlhan HATİPOĞLU’nun
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Birol AYDEMİR’in
• Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına M.Emin ZARARSIZ’ın
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Ahmet ZAHTEROĞULLARI’nın
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine Strateji Geliştirme Başkanı Birol EKİCİ’nin
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Aslan YILMAZ’ın atandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Atama Kararları İçin Tıklayınız..