Duyuru Tarihi: 1.2.2012

 

Değerli Basın Mensupları;

SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan İlaç Alım Protokolü’nün süresi 31 Ocak 2012 gecesi bitiyor olmasına karşın, görüşmelerde henüz bir uzlaşmaya varılabilmiş değil. Konu ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti adına görüşmeleri yürüten Genel Sekreter Uzm. Ecz. Harun Kızılay, yaptıkları değerlendirme toplantısının sonuçlarını açıklamak üzere protokolün bitmesine bir saat kala Türk Eczacıları Birliği’nde bir basın toplantısı yaptı. Genel Sekreter Kızılay, toplantıda şunları ifade etti:

“Tüm basın mensuplarımızın da yakından takip ettiği gibi, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol bu gece yarısı sona ermektedir. SGK üst düzey yetkililerinden sonra 26.01.2012 Perşembe gününden başlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile yapılan görüşmelerde de ilaçta kemer sıkma dönemi dolayısıyla eczacıların üzerine haksız yere bindirilen yükü azaltacak herhangi bir uzlaşıya varılamamıştır.

Son olarak Sayın Bakan, protokolün bitiş tarihi olan 1 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 10.00’da Merkez Heyetimizi yeni bir toplantıya çağırmış bulunmaktadır. Protokol süresi bitmiş olduğu halde Birliğimiz toplantıya katılım sağlayacaktır. Sayın Bakan’ın 74 milyonun önünde 24.000 eczacıya verdiği söze güvenerek, 1 Şubat itibariyle yeni bir dönem başlamasına karşın eczacılarımızın yarın sabah vereceği ilaçların geri ödenmesinde herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Eczacılar, Sayın Bakan’la yapacağımız görüşme sonuçlanana kadar hastalarımıza eskisi gibi ilaç hizmeti vermeyi sürdürecektir.

Türk Eczacıları Birliği’nin amacı İlaç Alım Protokolü’nü imzalamaktır. Ancak mesleki haklarını korumakla yükümlü olduğu eczacılar adına herhangi bir Protokol değil, eczacıları bu kaos ortamından çıkartacak bir protokol imzalama istek ve kararlığındadır. Bu nedenle Sayın Bakan’la yapılacak görüşme bizler açısından son derece önemlidir. Tüm eczacıların ve hastalarımızın gözü kulağı bu görüşmededir. Bizler, yarın yapılacak görüşme sonucunda sorunlarımızın Sayın Bakan tarafından çözüleceğini, eczacılara yapılan haksızlıkların giderileceğini ve eczacıları, dolayısıyla da hastalarımızı korumak için bir adım atılacağını umuyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ