Duyuru Tarihi: 14.2.2009

 

BASIN AÇIKLAMASI

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak bir süredir basının gündeminde olan eşdeğer ilaçların güvenli olmadığı yönündeki haberler üzerine bir basın açıklaması yapma gereği duymuştur;

TANSİYON İLAÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALIDIR!
        
Değerli basın mensupları,

Birkaç gündür gerek yazılı ve gerek görsel medyada yapılan haberlerde SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikle tansiyon hastalığında kullanılan eşdeğer ilaçların tehlike saçtığı ve vatandaşların reçetede yazılı ilaç yerine eczacının vereceği eşdeğer ilacı kesinlikle kullanmamaları gerektiği noktasında uyarılarda bulunulmuştu. Ancak bu durum vatandaşlar tarafından tüm eşdeğer ilaçlar için büyük bir tehlike olduğu şeklinde algılanmış, uygulamadan tedirgin olan hastalar eczanelerden eşdeğer ilaç almayı reddetmeye başlamışlardır. Yaratılan bu kaos ortamı, hastaların eczacıya olan güvenini de zedelemeye başlamıştır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişikliklerle, tansiyon hastalığında kullanılan ilaçların diüretik (idrar söktürücü)içeren ve diüretik içermeyen formlarının eşdeğer kabul edilmesi uygulaması son derece yanlıştır! Bu birbiriyle kombine olan ama eşdeğer olmayan formların, provizyon sisteminde eşdeğer olarak görülmesi ve geri ödeme sisteminin bunun üzerine kurulması uygulamasını onaylamamız mümkün değildir. Çünkü eşdeğer ilaç uygulaması yalnızca aynı etken maddeyi, aynı miktarda içerenler için mümkün olabilmektedir. Bu konuda en yetkin kişi de, ilacı en iyi bilen kişi olarak eczacıdır. Ancak eczacı da haberlerde bahsi geçtiği üzere, aslında eşdeğer olmayan ama sistemin eşdeğer olarak kabul ettiği ilacı hastaya vermek durumunda olduğu için çoğu zaman zor durumda kalmaktadır. Meslektaşlarımızın almış oldukları eğitime ve bilgi birikimlerine aykırı olan ancak kendi inisiyatifleri dışında gelişen bu uygulamalar, eczacıyı hasta karşısında güvenilmez kılmaktadır.

Birliğimizden hiçbir görüş almadan hayata geçirilen bu uygulamadan en çok etkilenecek olan da her zaman olduğu gibi önce vatandaşlarımız, sonra eczacılarımız olmuştur.. Türk Eczacıları Birliği olarak, uygulamanın hayata geçtiği ilk günden itibaren, bu uygulamaya son verilmesi için gerekli tüm resmi başvurularımızı da yaptık.

Değerli basın mensupları,

Muadil yani eşdeğer ilaç tabirinin anlamı ve içeriği şu an mevcut hatalı ve bilinçsiz uygulamalar sebebiyle kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir. Muadil ilaç verilmesi, eczacının yetki ve sorumluluğunda olan bir konu olup aynı zamanda mesleki bir haktır. Ancak bu tip yanlış yönlendirmelerle vatandaşlarımızın kafasında oluşan önyargıyı silmek maalesef çok zor olacaktır.  Orijinal ilaca göre daha ucuz olan “eşdeğer ilaç kullanılması” uygulamasını elbette destekliyoruz. Bu konuyla ilgili gerçekleştirdiğimiz sayısız projemiz de bulunmaktadır. Bu nedenle halkımızın eczacılarının önerdiği ve onayladığı eşdeğer ilaçları kullanmalarında sağlık açısından hiçbir sakınca olmadığı gibi bu ilaçların tedavi edici etkileri arasında da fark bulunmamaktadır. Ama SGK’nın bilimsellikten uzak, hasta sağlığını tehdit eden, tasarruf amaçlı bu uygulamasını k