Duyuru Tarihi: 1.11.2007


         T.E.B. tarafından İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin , 6197 sayılı Yasadeki düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a yapılan hukuki başvuru neticesini ekte bilgilerinize sunuyoruz .