Duyuru Tarihi: 4.2.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Eczanelerden tıbbi atık bertaraf ücreti talepleri hakkında.

İlgi: (a) 23.02.2010 tarih, 37.A.00.0758 sayılı yazımız.
      (b) 07.10.2010 tarih 37.A.00.03545 sayılı yazımız.
      (c) 02.11.2010 tarih ve 37.A.00.003800 sayılı yazımız.

Belediyelerin eczanelerden tıbbi atık bertaraf ücreti talep etmelerinin hukuki dayanaktan yoksun olduğuna ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazılarımız ve ekinde konu hakkında emsal teşkil edecek yargı kararları gönderilmiş, bu kararlardan biri olan Kütahya Eczacı Odası tarafından açılan davada alınan T.C. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 27.09.2007 gün, 2007/978E, 2007/1777K sayılı kararının bozulması istemiyle T.C. Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na yapılan başvurunun reddedildiği, T.C. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin ilgili kararının, T.C. Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 26.02.2010 tarihinde oybirliğiyle almış olduğu kararla onanarak, kesinleştiği bildirilmişti

T.C. Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulu, 28.12.2010 tarihinde almış olduğu 40 sayılı kararda, T.C. Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın ilgili kararına atıfta bulunularak, bu karar gereğince eczanelerden hiçbir şekilde tıbbi atık bertaraf ücreti alınamayacağını karar bağlamıştır. 

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun bu kararı, T.C. Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 26.02.2010 tarihinde oybirliğiyle almış olduğu karar gereğince eczanelerden hiçbir şekilde tıbbi atık bertaraf ücreti alınmamasına yönelik örnek idari işlem niteliğinde olup yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Gereğini rica ederim.                               

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


T.C. Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 28.12.2010 tarih ve 40 sayılı kararı ile T.C.Danıştay 6.dairesinin 2008/879 E. ve 2010/1727 numaralı kararı için tıklayınız