Duyuru Tarihi: 7.4.2012

 

 

           14 Mayıs etkinlikleri kapsamında Türk Eczacıları Birliği ve Yeditepe Eczacılık Fakültesi işbirliği ile 2011 yılında ilk kez gerçekleştirilen Benim Eczacım Kısa Film Yarışması'nın 2012'de de düzenlenmesine karar verilmiştir.

         Bu yıl "Gelecekte Eczacılık" teması çerçevesinde ikincisi düzenlenecek olan Benim Eczacım Kısa Film Yarışması ile geleceği sağlıklı şekillendirmenin geçmişle kurulan ilişkiden bağımsız olamayacağı perspektifinden hareketle Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin gelecek tasarımları ve geleceği kurarken geçmişi nasıl kavradıklarına dair düşüncelerinin eczacılık camiası ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Benim Eczacım Kısa Film Yarışması'nın eczacılık fakültesi öğrencilerine duyurulması amacıyla yarışmaya katılım koşulları ve afiş bilgilerinize sunulmuştur.

          Meslektaşlarımıza duyurulur.

 

KAPSAM

Yarışmaya eczacılığın farklı alanlarında (serbest eczacılık, kamu eczacılığı, sanayi eczacılığı ve öğretim görevliliği ve öğrencilik dahil olmak üzere) yaşanan pratiğin olumlu ya da olumsuz eleştirisi ya da ideal eczacılık hizmeti yaklaşımı ile ortaya çıkarılmış, sinemanın tüm türlerine ait kısa filmler ile katılmak mümkündür. Filmler eczacılık hizmetine özgü mesleki alanlarda olabileceği gibi, hizmetin toplumla ilişkisi üzerinden de kurgulanabilir.

 

AMAÇ

Kökleri uygarlık tarihinin derinlerinde bulunmakla birlikte geçtiğimiz iki yüzyıl eczacılık bakımından önemli gelişmelere sahne olmuştur.

Bu süreçte bir yandan geleneksel eczacılık varlığını sürdürürken diğer yandan bilimsel teknolojik sıçramaların ekonomik ve toplumsal düzlemde yarattığı dönüşümler eczacılığın yüzünün değişmesine neden olmuştur.

Eczacılık şimdi yeni bir çağ dönümünün eşiğindedir. Toplumsal hayatın bütün yönlerini yeniden yapılandıran küreselleşme olgusu eczacılığın bilimsel ve meslekî anlamda dünkünden oldukça farklılaşmasını beraberinde getirmektedir.

Söz konusu değişim ve dönüşümlerin taşıyıcısı olarak eczacılık mesleğini gelecekte de var edecek olanlar ise kuşkusuz ki bugün Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Eczacı adaylarıdır.


Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Türk Eczacıları Birliği ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliğinde hayata geçirilen “Benim Eczacım Kısa Film Yarışması”nın bu yıl “Gelecekte Eczacılık” teması çerçevesinde ikincisi düzenlenecektir.

Bu yarışma ile geleceği sağlıklı şekillendirmenin geçmişle kurulan ilişkiden bağımsız olamayacağı perspektifinden hareketle Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin gelecek tasarımları ve geleceği kurarken geçmişi nasıl kavradıklarına dair düşüncelerinin eczacılık camiası ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Diğer yandan toplumla bu kadar iç içe bir meslek olan eczacılığın toplumla bağının görsel kitle sanatı olarak sinema üzerinden nasıl daha etkili kılınabileceğinin tarif edilmesi beklenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Kısa Film Yarışması tüm eczacılık fakültesi öğrencilerine açıktır.
Her grup ve öğrenci yarışmaya birden fazla filmle katılabilir. Ödüller grup adına grup temsilcisine verilecektir.
Kısa Film Yarışması’na gönderilecek olan filmler, jenerik dahil 20 dakikadan uzun olmamalıdır.

Kısa Film Yarışmasına katılmak için son tarih 1 Mayıs 2012 ’dir. Başvuru sırasında katılımcılardan;

  • Filmin DVD formatında kaydedilmiş 3 (üç) kopyasını
  • Filme ilişkin teknik bilgileri içeren belgeyi (Süre, konu, yapım-yönetim ekibi ve oyuncu/oyuncular)
  • Filmin kısa özetini (en fazla 100 kelime) ve film tanıtımında kullanılabilecek iki adet fotoğrafı
  • Başvuru sahibinin kısa özgeçmiş, fotoğraf ve iletişim adreslerini içeren bilgileri
  • Öğrenci belgesini (yalnızca başvuru sahibi için)

Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi Willy Brandt Sok. No: 9 Çankaya / Ankara adresine göndermeleri beklenmektedir.

Kısa Film Yarışması’na gönderilecek filmlerin konu, içerik, görüntü, ses-müzik gibi telife konu her türlü eser için, telif hakkı sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir. Tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Jüri seçimiyle Kısa Film Yarışması’na kabul edilen filmler, TEB Basın Birimi tarafından arşivlenir. Başvuru sahipleri yarışmaya gönderdikleri filmlerin ticari olmayan gösterim hakkını TEB’e vermiş sayılır.

Yarışmanın proje ortakları (Türk Eczacıları Birliği ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) yarışma sürecinde jüri üyeleri, program ve ödüller üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapabilir

SEÇİCİ KURUL

Türk Eczacıları Biriliği Başkanı
Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Türk Eczacıları Birliği Saymanı
Ecz. İsmail BAŞDİL
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz. Mukaddes HARMANCI
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz. Sertaç ÖZMEN
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hülya AKGÜN
Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Başkanı  
Göktuğ Mert KARALTI