Duyuru Tarihi: 11.6.2010

11.06.2010 tarih 27608 sayılı Resmi Gazetede Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.