Duyuru Tarihi: 28.4.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’ndan gelen 25 Nisan 2014 TT/gö-439 sayılı yazı ile,

Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleme çalışmaları yürütülmekte olan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar” taslağında mal fazlası ve benzeri uygulamaların yasaklanmasına yönelik bir maddenin sektörün gündemimde bulunduğu,

Kamu otoritesi tarafından getirilecek bu türden bir yasaklama ile ilgili olarak sendikanın görüşlerinin Birliğimiz aracılığıyla eczacı camiası ile paylaşmayı arzu ettikleri belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, 2009 yılı sonundan itibaren uygulamaya konulan Global Bütçe uygulaması altında belirlenen kamu ilaç bütçelerinin vatandaşlarımıza sunulan ilaç hizmetinin gerek yaygınlığı gerekse kalitesi ile örtüşmediği için son dört senede ilaç fiyatlarının önemli ölçüde erozyona uğradığı, bu sürecin sadece ilaç üreticisi firmalar açısından değil aynı zamanda ilaç hizmetinin çok önemli bir paydaşı konumunda bulunan yaklaşık 25.000 serbest eczane için de yıkıcı bir ortam yarattığı,

İEİS olarak kamu otoritesi ile yapılan ve sektörün sorunlarının aktarıldığı görüşmelerde pazardaki sınırlı sayıdaki terapötik alan ve üründe uygulanmakta olan ve ticari rekabet sonucunda ortaya çıkan mal fazlası gibi uygulamalar nedeniyle endüstrinin eleştiriye uğradığı, hatta ilgili kamu birimlerinin, ilaç firmalarının bu konuda ortak hareket ederek mal fazlası uygulamasına son vermeleri talebinde bile bulunduğu, ancak, Rekabet Kanunu’nun açık ihlaline sebep olacak bu türden bir uyumlu eylemin parçası olamayacaklarının kendilerine her defasında ifade edildiği ve bu uygulamanın ancak diğer bazı ülkelerde olduğu gibi kamu otoritesinin ilgili mevzuatta yapacağı değişiklik ile yasaklanabileceğinin dile getirildiği belirtilmekte olup,

Yaşanan bu süreçte mal fazlası ve benzeri uygulamaların yasaklanmasının hali hazırda zor durumda olan serbest eczanelerde daha fazla mali kayıplar oluşturacağının da Sendikalarınca çok açık bir dilde ifade edildiği ve böylesi bir yasağın getireceği mali kaybın eczane kar oranlarının yeniden düzenlenmesiyle ortadan kaldırılmasının önerildiği,

İEİS olarak “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar” taslağında yer alan yasaklamayı prensip olarak desteklerken bunun serbest eczaneler üzerinde yeni yükler ve kayıplar oluşturmadan hayata geçirilmesi yönündeki önerilerini de ilgili kamu birimleriyle paylaştıklarını ifade etmektedirler.

İEİS’ten gelen yazının tam metni yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

İEİS'ten gelen yazı için tıklalyınız.