Duyuru Tarihi: 20.6.2008
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 18.08.2006 gün ve 2006.10.3802 sayılı karar ile Sağlık Bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık) alanında yurt dışından alınan diplomaların denklik işlemleri için zorunlu olan seviye tespit sınavı kaldırılmış; ancak bu işlem, Birliğimiz tarafından açılan dava neticesinde (eczacılık açısından) Danıştay 8.Daire Başkanlığı’nın 23.01.2008 gün ve 2006/6724 E 2008/329 K sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla yurt dışından alınan eczacılık diplomalarının denkliği için seviye tespit sınavı tekrar uygulamaya girmiştir.

Ancak, bu karara rağmen, yurt dışındaki bazı Üniversitelerin eczacılık programını tamamlamış kişilerin diplomalarına T.C.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan sınavsız denklik verilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından da söz konusu diplomaların tescil edilmesi nedeniyle Birliğimiz harekete geçmiş, YÖK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi sözlü görüşme yapılmıştır. Sözlü görüşmelerin yanı sıra, 27.05.2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’na yazılı başvurularda bulunularak yapılan uygulamanın hem 6197 sayılı Yasamıza hem de Danıştay Kararı’na aykırı olduğu bildirilmiş ve konu hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

19.06.2008’de (bugün), konuyla ilgili olarak, TEB Genel Sekreteri Ecz.Hilmi ŞENER, TEB Saymanı Ecz.Özgür ÖZEL ve TEB Hukuk Danışmanı Av.Hüseyin ÖĞÜÇLÜ tarafından, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Uzm.Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’na ziyarette bulunulmuştur. Görüşmede; Sayın Müsteşar tarafından; yapılan işlemin hatalı olduğu, YÖK tarafından verilen diploma denklik belgelerine dayanılarak Bakanlıkları tarafından diplomaların tescil edildiği, ancak bu kişilerin sınava girmediklerinin tespit edilmesi nedeniyle, sehven verilen diploma tescil belgelerinin iptal edileceği ve ayrıca, söz konusu kişilerin ilmi hüviyetlerinin (bilimsel yeterlilik) ispatı açısından sınava alınmaları gerektiği konusunda Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunulacağı ve konunun resmi yazı ile Birliğimize bildirileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, konuyla ilgili olarak ortaya çıkan bu önemli sorun, uzunca bir yargı sürecine gerek kalmadan, Odalarımızın katkıları ve Birliğimiz tarafından yapılan yazışma ve görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturulmuş olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter