Duyuru Tarihi: 24.4.2015

 

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamında, 5510 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 62 nci madde ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ekte sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Yazı için tıklayınız.