Duyuru Tarihi: 15.3.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı ile Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü arasında 17.07.2008 tarihinde imzalanan protokol kapsamına göre üyelerimize kredi kullandırılmaktadır. Kullandırılan kredilere istinaden borçlu üye ve kefillerimizle, T.İş Bankası arasında Genel Nakdi Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi (GNGKS) düzenlenmektedir.

Bankada imzalanan GNGKS sadece Yardımlaşma Sandığı tarafından talimatlandırılan ve imzalanan krediye istinaden kullanılmaktadır. Borçlu üye ve kefillerin talimatını verdiğimiz kredi dışında kullanacakları kredi, ek hesap veya kefil olmaları ile ilgili olarak, talimatını verdiğimiz kredi için imzalanan GNGKS ile iligili olarak yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.
              
Saygılarımla,

Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman