Duyuru Tarihi: 9.4.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 05.12.2013 tarihli yazı ile, üye sayısı yüzellinin altına düşen odaların diğer illerdeki uygun odalarla birleştirilmesi; Büyük Kongreye bölge eczacı odaları tarafından seçilen mümessillerin bölge odalarının üye sayıları esas alınarak adaletli bir temsil olacak şekilde yeniden belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Bursa Eczacı Odası’na gönderilen 03.01.2014 tarih ve 00460 yazımız ile, yazılarında konu edilen değişikliklerin 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununda yapılacak değişiklikler ile mümkün olabileceği ve bunun da TBMM yetkisinde olduğu bildirilmiştir.

Bursa Eczacı Odası, T.C.Ankara 7.İdare Mahkemesi’ne 2014/1654 Esas No ile dava açarak, üye sayısı yüzellinin altına düşen odaların diğer illerdeki uygun odalarla birleştirilmesi ve bölge odaları tarafından seçilen mümessillerin bölge odaları üye sayısı esas alınarak adaletli bir temsil oluşturacak şekilde belirlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Türk Eczacıları Birliği işleminin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etmiştir.

Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz.Kubilay Aydın’ın, bir internet sitesinde verdiği röportajda, oda olarak açtıkları dava hakkında verdiği beyanatlar üzerine, söz konusu dava dosyasının tüm bölge eczacı odaları ile paylaşılması gereği hasıl olmuştur. Bursa Eczacı Odası tarafından hazırlanan dava dilekçesinde de görülebileceği gibi Oda tarafından;

1-Üye sayısı yüzellinin altına düşen Bölge Odalarının kapatılarak diğer illerdeki uygun Odalar ile birleştirilmesi,

2- Büyük Kongreye, Bölge Odaları tarafından seçilen mümessillerin, Bölge Odaları üye sayıları esas alınarak adaletli bir temsil oluşturacak şekilde yeniden belirlenmesi,

Talep edilmektedir.

Dava dosyası, yazımız ekinde değerlendirmelerinize sunulmakta olup, bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
 

Dosya için tıklayınız