Duyuru Tarihi: 20.2.2008

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İLE GÖRÜŞME

Türk Eczacıları Birliği 36.Dönem Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, II.Başkanı Ecz.Şevket Kaya, Genel Sekreteri Ecz.Hilmi Şener, Merkez Heyeti Üyeleri Ecz.Ali Aslan ve Ecz.Sait Yücel, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Şerif Boyacı ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Ahmet Cemal Toplu 19 Şubat 2008 Salı günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’i makamında ziyaret ettiler.

Görüşmede, 15-16 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleşen 1.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısında, tüm Oda Başkanları’nca vurgulanan ve üzerinde çalışma yapılmasına karar verilen;

  • KAMU KURUM ISKONTOLARI
  • PROVİZYON SİSTEMİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR
  • HASTA KATILIM PAYLARI
  • 2007 YILI SGK PROTOKOLÜNÜN 6.3.22, 6.3.23 VE 6.3.24 MADDELERİ

konularında, üyelerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntılar ile Birliğimizin çözüm önerileri, bir dosya halinde Sayın Bakan’a sunuldu. Dosyada özetle;

            Kamu Kurum Iskontoları ile ilgili olarak; 10.02.2005 tarihinde uygulamanın başlamasından bu yana, eczacı tarafından kamuya yapılan indirimin, ilacın perakende satış fiyatı üzerinden yapılırken, firma tarafından bu ıskontonun imalatçı satış fiyatı üzerinden uygulanmasının, eczacıları, ortalamada % 3 oranında ek bir ıskonto yapmak zorunda bıraktığı belirtilerek bunun önüne geçilebilmesi için, Birliğimiz tarafından ecza depoları, firma ve sektör temsilcileri ve SGK Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde gelinen son durum aktarıldı. Konunun bir an evvel çözülmesi için provizyon sisteminde kamu kurum ıskontosunun perakende satış fiyatı yerine, imalatçı satış fiyatı üzerinden yapılması şeklindeki önerimiz ve kamu kurum iskontosu uygulamasının detaylarını içeren dosyamız Sayın Bakan’a sunuldu.

      Provizyon sistemi ile ilgili olarak; sistemin mevcut kullanıcı sayısı için yetersiz kaldığı, bu durumun sık sık kesintilere sebep olduğu ve özellikle fatura kesme dönemlerinde yoğun giriş nedeniyle aksamaların artmasından dolayı  yaşanan sıkıntılara değinildi.

Provizyon sistemiyle ilgili önerilerimiz ise;

  • Provizyon sisteminin rantabl çalışmasının önemi
  • Geri ödemelerde sorun yaşanmaması için, reçete ve rapor girişlerinde provizyonda yer alan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması,
  • Yurtdışı SSK reçetelerinin de provizyon sistemine dahil edilmesi,
  • Eczacıların, Kuruma teslim etmiş oldukları faturaların takibinin (kesinti, iade, ödeme) provizyon sisteminden yapılmasına olanak verecek hale getirilmesi şeklinde sıralandı.

Katılım payları ile ilgili olarak; söz konusu payların eczacıların hesabına düzenli olarak aktarılmaması ve sistemde yapılan ödemelerin hangi faturaya ait olduğunun belirtilememesinin, meslektaşlarımızı mağdur ettiği ve takibi zorlaştırdı