Duyuru Tarihi: 27.1.2012

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, 2012 Yılı İlaç Alım Protokolü kapsamında SGK ile yapmış olduğu müzakereler sonucunda gelinen durum konusunda bilgilendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak üzere, 26.01.2012 tarihinde 2.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısını Ankara’da gerçekleştirmiş ve gelinen süreç hakkında bilgi vermiştir.

Bu toplantıda, protokol hükümleri detaylı olarak oda yöneticilerine aktarılmış, mutabık kalınan ve kalınamayan konular izah edilmiştir. Toplantının ardından saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in daveti ile, Merkez Heyetimiz Sayın Bakan ile görüşmeye gitmiştir. Bu görüşmede Sayın Bakan’a, protokol görüşmelerindeki müzakere süreci anlatılmış, mutabakata varılamayan konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sayın Bakan’a özellikle, eczacıların içinde bulundukları zor şartlar anlatılmış, ilaç firmalarının kamuya yapmaları gereken ıskonto uygulaması ile ilgili durum açıklanmıştır. Halen, 191 kalem ilacın kamu kurum ıskontosunun, firmaları tarafından, kamunun belirlediği oranda uygulanmadığı, eczacıların bu ilaçları zarar ederek temin ettiği ifade edilerek, protokolde bu konuların önemli bir sorun oluşturduğu vurgulanmıştır.

Kamu kurum ıskontoları, muayene katılım payının tahsili, kutu başı ücret konularındaki taleplerimiz detayları ile Sayın Bakana aktarılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik bu konulardaki taleplerimizi almış, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşeceğini ve daha sonra tekrar heyetimizle görüşme yapacağını belirtmiştir.

Gelinen noktada, protokol 01.02.2012 tarihinde bitecek olup, yeni protokolün imzalanamaması halinde, ilaç tedarik hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmenin Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılacağını tüm üyelerimizin dikkatine ve bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ