Danıştay Kararı Hakkında

Danıştay Kararı Hakkında

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştı.
Türk Eczacıları Birliği olarak, yapılan SUT değişikliğinin 19. maddesine karşı açtığımız davaya istinaden, Birliğimize T.C. Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 28.07.2023 tarihinde tebliğ edilen ve ekte yer alan karara göre, Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.1. maddesine eklenen 2. fıkranın yürütmesi durdurulmuştur.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Danıştay Kararı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 29.07.2023
Görüntülenme: 552