Duyuru Tarihi: 1.2.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde 31.01.2012 (bugün) tarihinde “Danıştay Kararı Doğrultusunda Yapılan Düzenleme” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile;

Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/9718 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 6/8/2010 tarih ve 27664 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 14 numaralı maddesi ile değişik 6.2.33. maddesinin dava konusu 3. Fıkrasındaki* “tek göze maksimum 6” kısmının yürütümünün durdurulduğu,

01/02/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesinin bu doğrultuda yürütüleceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 


* 6.2.33. Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri
(3) Ranibizumab ömür boyu tek göze maksimum 6 enjeksiyon olmak üzere; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim 3 ay süreli sağlık kurulu rapora eklenerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.