Duyuru Tarihi: 2.3.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 3.7. maddesinin, 15.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere sözü edilen protokolden çıkarılmasına ve bu tarih itibariyle uygulanmasına son verilmesine ilişkin dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin 9.2.2009 tarihli ve E:2008/11058 sayılı kararı www.danistay.gov.tr de yayımlandı.

Danıştay Onuncu Dairesinin E:2008/11058 Sayılı Kararı        Word