Duyuru Tarihi: 14.1.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 13.10.2010 tarihli “Devlet Memurlarının ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri” hakkındaki duyuruya göre,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin, 15.01.2010 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacağı belirtilerek,

Bu kapsamda yer alan kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin idarelerince SGK’ya aktarılan tescil ve aktivasyona esas bilgilere göre Sağlık Hizmet Sunucularına (Eczane, Hastane) başvuruda bulunduklarında provizyon alma hakkı olan kişileri SGK internet portalındaki (www.sgk.gov.tr) E-SGK>Hak sahipliği, “Müstahaklık Sorgulama” bölümüne T.C. kimlik numarası ve emekli sicil numaralarının her ikisinin yazılması suretiyle görebilme imkânın sağlandığı, “Müstahaklık Sorgulama” ekranına T.C. kimlik numarası ve emekli sicil numarası yazıldığı halde hak sahipliğinin görülememesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının eksik olması durumunda ise, eksikliklerin tamamlanması için devlet memurlarının çalışmakta oldukları Kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

15.01.2010 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren eczanelerden bu hastalar için alınacak provizyon işlemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve bu geçiş döneminin daha sağlıklı geçirilebilmesi için, yukarıdaki işlemlerin uygulamasının hastalara bir kez daha hatırlaması gerekmektedir.

SGK ile yapılan görüşme neticesinde, SGK Provizyon Sistemi’nde tanımlı bulunmayan Kurumların Kurum Kodlarının ise yapılacak duyuru ile yayımlanacağı bildirilmiş olup, söz konusu kodların Provizyon Sistemine kaydı ‘Kurum Kodu Giriş’ bölümünden yapılacaktır.

Ancak sistemin işleyişinin kolaylaştırılması ve hastaların mağduriyet yaşamamaları için SGK’ya devri gerçekleşecek bu Kurumların tek bir kod ile sisteme kaydedilmemesinin gerekliliği konusu Birliğimiz tarafından SGK’ya yapılan yazılı başvuru ile dile getirilmiş olup, Kurumdan tarafımıza yapılacak bildirimin neticesi tarafınıza duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter