Duyuru Tarihi: 15.1.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kamu kurum ve kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan ve sağlık hizmetleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmak suretiyle karşılanacaktır.

Ancak SGK’ya devri gerçekleşecek olan bu kişilerin kurumlarının, Kurum Provizyon Sistemi’nde tanımlı bulunmayan kodlarının tek bir kod olarak belirlenmesinin sistemin işleyişinin rahat bir şekilde olması ve hem iş yükü hem de hasta açısından mağduriyetlerin yaşanmaması açısından büyük önem taşıyacağı Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan yazılı başvuru ile iletilmişti.

Konu hakkında SGK Provizyon Sistemi Mesaj Görme-Özel Mesaj bölümünde yayımlanan 14.01.2010 tarihli “Memurların GSS Kapsamına Alınması” konulu duyuruda,

15.01.2010 tarihinden itibaren memur reçetelerinin girişinde 700009 kurum kodunun kullanılacağı ve ayrıca ilaç katılım payı muayene ücretlerinin Ekim 2008’de kapsama alınan memurlarda olduğu gibi elden alınacağı bildirilmiştir.    

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter