Duyuru Tarihi: 29.8.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Bilindiği üzere 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin "Sağlık Beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek veaykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam vetanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek" şeklinde düzenlenmiştir.
 
Bu hüküm kapsamında, Kanal 7 Avrupa TV isimli televizyon kanalında Latif Doğan kampanyası olarak pazarlanan Anna Krem isimli ürün için endikasyon belirtilerek tanıtım yapıldığı tespit edilmiş ve Endikasyon göstererek ilaç satışı yapan, halk sağlığını ciddi oranda tehdit eden ve açıkça mevzuata aykırı olan söz konusu ürünün televizyon kanallarındaki faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması ve yöneticileri hakkında yasal tedbirlerin alınması için T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne resmi yazı yazılmıştır.
 
Genel Müdürlükten gelen cevabi yazı ile, söz konusu ürüne ilişkin reklamlara, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü ve 77/12nci maddeleri uyarınca  “reklam durdurma cezası” verildiği bildirilmektedir.
 
Genel Müdürlüğün yazısı ekte iletilmekte olup , bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 
Dr.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter