Duyuru Tarihi: 25.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 19.01.2012 tarihli yazı ekinde yer alan 16.01.2012 tarih ve 4807 sayılı (2012/5) sayılı Genelge ile;

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti. firması adına ruhsatlı olan, etkin madde olarak Parasetamol + Tramadol hidroklorür içeren;

- Duamol 325/37,5 mg Efervesan 30 Tablet
- Duamol 325/37,5 mg Efervesan 50 Tablet

İnventim İlaç San. Tic. Ltd. Şti. firması adına ruhsatlı olan, etkin madde olarak Tramadol hidroklorür içeren;

- Fixdol 100 mg Efervesan Tablet
- Fixdol 50 mg Efervesan Tablet

isimli ilaçların, formüllerinde kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle “Yeşil Reçete ile Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı,

Bu nedenle söz konusu ilaçların “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter