Duyuru Tarihi: 26.12.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 25.12.2014 tarih ve 4514 sayılı Bölge Eczacı Odası Yazımız,

İlgi’de kayıtlı yazımız ile, Sözleşme yenileme işlemlerinin 31.12.2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerektiği,

Söz konusu sözleşme yenileme işleminin, 2014 yılına ait geriye dönük bir işlem olduğundan, 01.04.2014 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az bir kere fatura kesmiş bulunan tüm meslektaşlarımızın, eczanesini kapatmış olsa dahi,  faturasını tahsil ettiği SSGM ile sözleşme yenileme işlemini yapması gerektiği duyurulmuştu.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilen yazı ile, “vefat, kapatma vb. nedenlerle sözleşmesini yenilemesi mümkün olmayan eczaneler için sözleşme yenilenmesine gerek duyulmadığı “bildirilmektedir.

Kurumun yazısı aşağıda yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter