Duyuru Tarihi: 24.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması sonucunda belirlenen “E” eczane logosunun, ülkemizde faaliyet gösteren tüm eczanelerin ön cephesinde kullanımı esnasında uyulacak kurallar konusunda yaşanan yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ve gece nöbetlerinde hastaların uzak mesafelerden nöbetçi eczaneleri seçebilmeleri için levhaların ışıklandırmasının yanıp sönen konumda olmasının yararlı olacağı konusunda Bursa Eczacı Odası’nın Birliğimize yapmış olduğu başvuru üzerine;

“E” logonun eczanelerin,

•Açık kaldığı zaman aralığında yanması,
•Gece nöbetleri esnasında yanıp sönmesi,
•Kapalı olduğu zaman aralığında ise yanmaması,

durumlarının Birliğimizce uygun görüldüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne 22.05.2009 tarihinde gönderilen 05630 sayılı yazımız ile iletilmişti.

Genel Müdürlük tarafından Birliğimize gönderilen 17.06.2009 tarihli ve 042760 sayılı cevabi yazı ile logolar için Birliğimiz tarafından belirtilen durumlar kabul edilmiş olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Eki:1


Sağlık Bakanlığı'nın Yazısı