Duyuru Tarihi: 30.12.2010


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 01.11.2010 tarihi itibariyle devreye alınan e-rapor uygulaması hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan SUT Hakkında Duyuru 6 ve SUT Hakkında Duyuru 7 ile, tereddüt yaşanan bazı konulara açıklık getirilmiştir.

Bu duyurularda, hasta ve eczane mağduriyetine yol açılmaması için “01.11.2010 tarihinden 5.12.2010 (5.12.2010 dahil) tarihine kadar anlaşmalı eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar tetkiki gibi hekim tarafından tamamlanması gereken bölümleri eksik olan elektronik raporlara dayanılarak karşılanmış reçeteler için bu eksiklikler nedeniyle kesinti yapılmayacağı, 06.12.2010 tarihinden itibaren elektronik raporlarda yer alması gereken bilgileri eksik olan (örneğin LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi) reçetelerin kesinlikle karşılanmayarak, hastaların gerekli düzenleme yapılmak üzere ilgili hekime yönlendirileceği,” belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılan reçete kontrollerinde, 06.12.2010 tarihinden önce karşılanmış olan e-raporlarda, açıklama bölümünde yer almayan laboratuar tetkiki gibi bilgilerin, reçete ekinde çıktı olarak yer alması gerektiği gerekçe gösterilerek iade ve/veya kesinti yapılmak istendiği konusunda Birliğimize çok sayıda bildirim yapılmıştır. Bu bildirimler gereğince, Birliğimiz tarafından Kuruma başvurularak İl Müdürlüklerinin, Kurum duyurularına uygun işlem yapmaları konusunda bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Kurum tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilen duyuru ekte yer almaktadır. (Ek-1)

Ayrıca, Kuruma yapmış olduğumuz başvuruya istinaden, e-raporda yazılı olan ICD-10 kodu ile reçete kontrolleri sırasında sistemde görünen ICD-10 kodunun uyumsuz olması, eczaneye ibraz edilen e-rapor çıktısında yer alan bilgiler ile, reçete kontrolü sırasında ekranda aynı e-rapor için görünen bilgilerin farklı olması gibi sorunların da giderilmesi beklenmekte iken, duyuru metninde bu sorunlarla ilgili bir ibare yer almadığından, bu konularla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden başvuru yapılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel SekreterEK-1 SGK Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilen yazı