Duyuru Tarihi: 1.7.2011

 

Türk Eczacıları Birliği olarak, eczacı odalarının yalnızca ilaç ve eczacılık alanında değil, halka bütünlüklü hizmet perspektifinden hareketle sivil toplumu ilgilendiren her konuda faaliyet gösteren birer meslek örgütü olduğunu göstermek; bu anlamda eczacı ve eczacı örgütlerine ilişkin kamuoyu algısını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla düzenlemiş olduğumuz “Daha İyi Bir Gelecek İçin Eczacınız Yanınızda-Eczacı Meslek Örgütleri Arası Sosyal Sorumluluk Projesi Yarışması” sonuçlanmıştır.

7 Eczacı Odamızdan 9 farklı projenin katıldığı yarışma için gönderilen  proje dosyaları Merkez Heyetimiz tarafından titizlikle incelenmiş ve değerlendirilmiştir.   Bu değerlendirme sonucunda:

Eskişehir Eczacı Odası – “Minik Adımlar, Sağlıklı Yarınlar Projesi” birincilik ödülüne,
Malatya Eczacı Odası – “Okul Bağımlılık Haritası Projesi” ikincilik ödülüne,
İzmir Eczacı Odası – “Organ Bağışı Projesi” üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Daha sağlıklı bir geleceğin kurulmasının, eczacı odalarının, halk sağlığının korunması ve eczalık mesleğinin geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerini toplumsal sorumluluk anlayışıyla zenginleştirilmesinden geçtiği inancıyla yarışmamıza katılan Eczacı Odalarımıza ve bu projelerde sorumluluk üstlenen meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ