Duyuru Tarihi: 23.5.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında "Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında" yayınlanan duyuruda;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 22/04/2016-21/05/2016 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 23/05/2016 tarihinde Kurum tarafından eczacı yerleştirme işlemlerinin yapılmış olduğu belirtilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi yayımlanmıştır.

İlgili liste ekte bilgilerinize sunulmakta olup, yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında doğrultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi.