Duyuru Tarihi: 29.4.2014

 

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna göre açılmış ve açılacak eczaneler ile eczacılık hizmetlerini ve eczacıları kapsamakta olan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik" 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik ile ilgili olarak eczacılarımızdan gelecek tüm soruların alınması ve yapılacak çalıştayda değerlendirilerek cevaplandırılması düşünülmüştür. Bu çerçevede meslektaşlarımızın sorularını net ve yoruma yer bırakmayacak şekilde yönetmelik@teb.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ