Duyuru Tarihi: 29.5.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 18.08.2006 gün ve 2006.10.3802 sayılı karar ile Sağlık Bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık) alanında yurt dışından alınan diplomaların denklik işlemleri için zorunlu olan seviye tespit sınavı kaldırılmış; ancak bu işlem, Birliğimiz tarafından açılan dava neticesinde (eczacılık açısından) Danıştay 8.Daire Başkanlığı’nın 23.01.2008 gün ve 2006/6724 E 2008/329 K sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla yurt dışından alınan eczacılık diplomalarının denkliği için seviye tespit sınavı tekrar uygulamaya girmiştir.

Birliğimize, Yurt dışındaki bazı Üniversitelerin eczacılık programını tamamlamış kişiler tarafından, T.C.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış olan denklik belgesi ile, Odalara kayıt yaptırmak ve eczane açmak üzere başvurular yapıldığı ve hatta bu başvurular arasında, eczacılık programının tamamlanması bir yana, belgenin alındığı ülkeye dahi gidilmediği şeklindeki tespitlerin yapıldığı yönünde bildirimler yapılmaktadır.

Bu itibarla, Odanıza bu şekilde yapılan ve/veya yapılacak başvurularda, tarafınıza sunulan belgelerin yukarıda bahsi geçen mahkeme kararına uygunluk gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi amacıyla, söz konusu müracaatların Birliğimize bildirilmesi ve Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter