Duyuru Tarihi: 27.5.2009

 

Birliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Eczane Çalışanı Eğitimi Protokolü ile ilgili olarak, Protokol’ün “Değerlendirme Toplantısı Yapılması” maddesine dayanan talebimiz doğrultusunda 26 Mayıs 2009 günü taraflarla toplantı yapılmış, toplantıya Birliğimizi temsilen Merkez Heyeti Genel Sekreteri Ecz. Özgür Özel ve Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ile ilgili uzmanlarımız katılmışlardır.

Eczacı Odalarımızdan bildirilen sıkıntılar doğrultusunda;

-         Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından verilen sertifikaların standart olmaması, bazı sertifikaların Eczacı Odası imzası veya TEB logosu olmadan basılması,
-         Daha önce Türk Eczacıları Birliği’nden Eczane Teknisyeni (Temel) sertifikası almış olanlarının durumunun bir kez daha açıklığa kavuşturulması,
-         Depo ve kooperatif çalışanlarının eğitimlere başvurup vuramayacağının değerlendirilmesi ve
-         Başka ilçelerde açılan kursların kim tarafından denetleneceği konularında görüşme yapılmıştır.

Görüşme sonucunda;  

-         Protokole istinaden eğitimini tamamlayan destek personelinin sertifikalarında standardın sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın otomasyon sistemine belge örneğini koyması ve taşra teşkilatını bu konuda uyarması,
-         İlçelerde yeterli sayıya ulaşılamadığı için kurs açılmadığı durumlarda il merkezinde ya da başka ilçede eğitime katılan destek personelinin pratik eğitimlerinin denetimleri Yaygın Eğitimden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya görevlendirdiği personel tarafından yapılacağından, bu durumda olan ilçelerdeki çalışanların kurs açılan ilçelere gidip kendi ilçelerinde pratik eğitimlerine devam edebileceği, konunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına bildirileceği,
-         Ecza depolarında veya ecza kooperatiflerinde çalışan personelin protokol kapsamındaki eğitimlerden yararlanması yönündeki taleplerle ilgili olarak; protokolün revizyonu aşamasında yapılacak değerlendirmeden sonra bu kişilerin de eğitim almasının sağlanabileceği, ancak mevcut durum itibariyle Protokol eczane çalışanlarını kapsadığından, bunun serbest eczane ve hastane eczanesi ile sınırlı tutulacağı değerlendirilmiştir.

Bunlara ek olarak,

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen Eczane Teknisyeni (Temel) sertifikası almış kişilerin 1200 saatlik pratik eğitimi tamamlamaları koşulu ile T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 30 Haziran 2008 tarih ve 42109 sayılı yazısına istinaden sertifikalarının denk sayılacağı, bu bakımdan bu kişilerin Eczacılık Akademisi Sertifikası ve staj defterini birlikte bulundurması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu iki belgenin tek bir belgeye dönüştürülmesi konusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Konu ile ilgili gerekli açıklama görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Diğer yandan, Halk Eğitim Merkezlerinin bastırdığı sertifikalarda bugüne kadar ya da bundan sonra özellikle Birliğimiz logosu ve Eczacı Odası Başkanı imzasının eksik olduğu örnekler var ise, bunların birer örneğinin faks yolu ile Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Bu sertifikaların standart sertifikalarla değiştirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıca başvuru yapı