Duyuru Tarihi: 10.3.2008

Aşağıdaki  protokol  kapsamında , eğitim programı için görev almak isteyen meslektaşlarımızın 10 Mart 2008 Pazartesi günü ( bugün ) mesai bitimine kadar odamız sekreteryasına isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.
 
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA;


Konu: Eczane Çalışanlarının Eğitimi ile ilgili Protokol hakkında


Türk Eczacıları Birliği, 10.12.2007 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Eczane Çalışanlarının Eğitimi ile ilgili protokol imzalamıştır. Şu kadar ki, Protokol’e göre bir yıl eczanede çalışmış olduğunu sigorta kayıtları ile belgeleyen eczane çalışanlarının bir kereye mahsus olmak üzere eğitimlerinin sağlanması, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Birliğimiz ve Eczacı Odalarımız tarafından yapılacaktır. Eğitim programı Protokol tarafları ve eczane teknisyeni dernekleri temsilcileri ile birlikte oluşturulmuş ve Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi koordinasyonunda hazırlanan Eczane Teknisyeni Eğitimi Modülü esas alınmıştır. Program 256 saat teorik, 1200 saat pratik olmak üzere toplam 1456 saattir. İki yıl sonunda tüm eczane çalışanlarının sertifikalandırılmış olması şartı bakımından, programa katılım zorunludur. Bu nedenle, üyelerinize yanlarında çalışan en az bir yıl eczanede çalıştığını belgeleyebilen en az ilkokul mezunu kişilerin bu eğitime katılmalarının zorunlu olduğunun duyurulması gerekmektedir. Ayrıca serbest eczacılar tarafından işyerinde çalışan bu kişilerin 1200 saat pratik eğitim aldığına dair belge verilmesi beklenmektedir. Aksi durumda, eğitim tamamlanmış sayılmayacaktır.

Diğer yandan, hazırlıklar devam ettiğinden ekli protokoldeki eğitimlerin başlangıç tarihi henüz saptanmamış olmakla birlikte, Nisan ayı içerisinde başlanması öngörülmektedir. Bu süreden önce, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Bölge Eczacı Odaları toplantı yaparak kendi illerindeki eğitimle ilgili yerel plan geliştireceklerdir. Eğitimler, İl Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı usta öğreticiler, sağlık meslek liseleri öğretmenleri, eczacılar ve diğer ilgili kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda verilecektir. Teorik eğitim dersleri şöyledir:

Birinci Düzey
Ortak Beceri       32 saat
Ekonomi             32 saat
Muhasebe           32 saat

Bu eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinin rutin programında olup, Merkez usta öğreticileri tarafından verilecektir.

İkinci Düzey
Sağlıkta Temel Kavramlar                       16 saat
Yasa, yönetmelikler ve meslek ahlakı       16 saat
Mesleki bilgisayar                                   32 saat
İlaç dışı ürünler                             &