Duyuru Tarihi: 16.4.2008

 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: Eczane Çalışanlarının Eğitimi Protokolü Hakkında

   Bilindiği gibi, Birliğimiz, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 10.12.2007 tarihinde eğitim durumlarına bakılmaksızın eczane çalışanlarının eğitimi konusunda bir Protokol imzalanmıştır. Protokol’e göre, illerde İl Sağlık Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bölge Eczacı Odaları arasında bir koordinasyon kurulacak, bundan sonra eğitimlerin il düzeyinde planlanmasına geçilecektir. Eğitimler iki düzeye ayrılmış olup, birinci düzey eğitimlerden tamamen İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Halk Eğitim Merkezleri sorumludur ve eğitim materyalinde bir eksiklik olduğu takdirde bu materyalin kendilerine Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmesi beklenmektedir.

   Söz konusu Protokol’e göre, ikinci düzey mesleki eğitim materyalleri, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi’nin Eczane Teknisyeni Temel Eğitimi modülü esas alınarak hazırlanacaktır. Temel Eğitim Modülü, lise ve sonrası düzey için hazırlanmış olduğundan, bu kitapların güncellenmesine devam edilmektedir.

   Birliğimiz, söz konusu eğitim içeriklerinin eczacılar tarafından verilmesi konusunda özel bir hassasiyete sahiptir. Bu bakımdan, daha önce ilgili konudaki yazılarla bu eğitimleri vermeye gönüllü eczacıların tarafımıza bildirilmesi istenmiştir. İsmi bildirilen her on beş eczacıdan bir tanesi Mayıs ayının ikinci yarısından sonra Eczacılık Akademisi tarafından yapılacak bir günlük oryantasyon eğitimine tabi tutulacak ve her bir eczacının kendi bölgesindeki 15 kişilik grupları eğitmesi talep edilecektir. Bu bakımdan, eczacı odalarımızdan halen gönüllü eczacı isimlerini göndermeyenlerin göndermesi, eğitimlerin bir gün olacağı ve her on beş kişide sadece bir kişinin Ankara’daki eğitime katılması zorunluluğu göz önünde bulundurularak, eğitime katılmak isteyenlerin sayısı artar ise, ayrıca yazı ile bildirmeleri istenmektedir. Eğitim materyali Birliğimiz tarafından Odalarımız aracılığıyla sadece eğitim almış kişilere verilecek, örnek kitaplar dışında İl Sağlık Müdürlüklerine ya da Halk Eğitim Merkezlerine yaygın olarak gönderilmeyecektir.

   Eczane çalışanlarının eğitime katılabilmeleri için ilkokul mezunu olmak ve eczanede en az bir yıl çalıştığını sigorta belgesi ile ibraz etmek dışında herhangi bir şart yoktur. Diğer yandan, eczane teknisyeni dernekleri Protokol’e göre sadece konuyu üyelerine duyurmak ve kayıt almak hakkına sahiptir. Fakat aynı yetki yine Protokolle Halk Eğitim Merkezlerine ve Eczacı Odalarına da verilmiştir. Bu bakımdan, derneklerin aldıkları kayıtların Bölge Eczacı Odalarına bildirmesi ve Odaya yapılan kayıtlarla birlikte Halk Eğitim Müdürlüklerine iletilmesi Birliğimiz tarafından daha sağlıklı görülmektedir. Nihai kayıt-kabul işlemleri ise Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bu bakımdan, Odalarımıza kayıt yaptıran kişilerin listesinin eğitimlerin organizasyonu açısından belirli aralıklarla Halk Eğitim Merkezleri’ne gönderilmesi gerekmektedir.

   Söz konusu eğitimlerin birinci düzeyinin başlaması konusunda herhangi bir engel bulunmadığından, Eczacı Odalarımızın il düzeyinde koordinasyonu sağlamakla görevli İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişime geçerek, o il için uygun görülen sayıda İl Sağl