Duyuru Tarihi: 19.3.2009

 

Bilindiği gibi, 26.02.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi web sitesinde yayımlanan duyuru ile, eczane ödemelerinin yapılacağı bankalar liste halinde bildirilmişti. Ancak eczanelerimizin, ödemelerini almakta oldukları bankaların büyük çoğunluğunun bu listede yer almaması üzerine, Birliğimiz tarafından Kurum Başkan V. Fatih ACAR’a 03.03.2009 tarihli ve 4752 sayılı bir yazı gönderilerek, meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi için diğer bankalarla da anlaşma zeminin sağlanması talep edilmişti.

Ardından konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi web sitesinde, “Kurumumuz İle Türkiye Garanti Bankası Arasında İmzalanan Protokoller” e İlişkin Duyuru başlıklı bir duyuru yayımlanarak,

Kurum ile Türkiye Garanti Bankası arasında “gelir/aylık ödemeleri protokolü”nün 30.01.2009 tarihinde imzalandığı, “prim tahsilâtı ve nakit varlıkların değerlendirilmesi protokolü” ve “sağlık hizmet sunucuları protokolünün” de 18.03.2009 tarihinden itibaren imzalandığı bildirilmiştir. Duyuruda ayrıca, Türkiye Garanti Bankası ile devredilen Kurumlar (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) arasında yapılmış olan prim tahsilatı ve sağlık ödemelerine ilişkin eski protokollerin de 18.03.2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olduğu belirtilmiştir.

Sözleşme yapılmasını talep ettiğimiz diğer Bankalarla ilgili olarak da görüşmelerin olumlu yönde olduğu bilgisi alınmış olup, netleşen bilgiler doğrultusunda da web sitemizden gerekli duyurular yapılacaktır.

Kurumun söz konusu duyurusu ise şu şekildedir;

Kurumun prim tahsilâtı, sağlık hizmeti sunucuları ödemesi, emekli ve hak sahiplerine gelir/aylık ödenmesi ile ilgili; günümüz ekonomik koşullarına uygun, hizmetlerin çağdaş, etkin, verimli olarak sunulabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Kurumumuz ile protokol imzalayan bankalar 26.02.2009 tarihinde duyurulmuştur.

Kurumumuz ile Türkiye Halk Bankası arasında “Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü” 30.01.2009 tarihinde imzalanmıştı. Bu defa, “Prim Tahsilâtı ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü” ve “Sağlık Hizmeti Sunucuları Ödeme Protokolü” de 18.03.2009 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Halk Bankası ile devredilen Kurumlar (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) arasında yapılmış olan prim tahsilatı ve sağlık ödemelerine ilişkin eski protokoller 11.03.2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Halk Bankası aracılığı ile prim tahsilâtı, gelir/aylık ödemeleri, ve sağlık ödemelerinin yapılmasına yeni protokoller çerçevesinde devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.