Duyuru Tarihi: 1.4.2015

 

ECZANE TABELALARI ANKETİ HAKKINDA

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarih ve 28970 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in “Eczane ismi, levhası ve vitrini” başlıklı 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.”

Yönetmelikte konu edilen eczane tabelalarının standardının belirlenmesi için Birliğimiz tarafından sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında, tabela örnekleri çıkarılmış ve bu örnekler için bir anket çalışması hazırlanmıştır.

Eczane Tabelaları Anketine http://www.teb.org.tr/news/6795/tabela  adresinden ulaşılabilmekte olup, katılım için tabela örneklerleri arasından en beğenilen en az bir örnek olmak üzere istenilen sayıda tabelanın işaretlenerek Bitti butonuna basılması yeterlidir.

Anketimiz 08.04.2015 tarihine kadar sürecek olup, bir katılımcı bir defa katılabilmektedir.

 Bilgi edinilmesini ve anketin tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ