Duyuru Tarihi: 12.1.2016

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 30.12.2015 tarihli ve 804642 evrak nolu yazı ile,

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesinin açılması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği,

Mezkur Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesine haiz olup aynı mekanda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu hakları işyerlerinin nakli halinde de devam eder." hükmünün yer aldığı,

18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 nci maddesinde Kanuna paralel bir düzenleme yapılarak kanunun yürürlüğe tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanlar, bu şekilde faaliyetlerine devam edebileceğinin, bu haklarının, işyerlerinin nakli halinde de devam edeceğinin ancak devredilemeyeceğinin düzenlendiği, 5193 sayılı Kanun'un Geçici 2 nci maddesi ve Yönetmeliğin Geçici 1 nci maddesi ile,gözlükçülük ruhsatına haiz olup aynı mekanda eczacılık ve gözlükçülük faaliyetini yürütenlerin bu haklarının korunmuş bulunduğu,

Netice itibarı ile; 5193 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce eczane-optik olarak faaliyete başlayan ve kazanılmış hakkı haiz olan işyerlerinin eczane ve optik kısmının bağımsız iki ayrı işyeri olmadığı, bu faaliyetlerin aynı mekanda yürütebileceği ve dolayısı ile çalışma saatleri bakımından eczanenin çalışma saatlerine tabi olunacağı bildirilmekte olup, konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız