Duyuru Tarihi: 6.2.2009

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 06.02.2009 tarih ve 2234853 sayılı yazı ile,

Kurum ile Birliğimiz arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol gereğince eczanelerle 01.03.2009 tarihine kadar yenilenecek sözleşmelerin, imzalama ve yürütüm işlemleri ile yetkilendirilen İl Müdürlüklerini konu alan 06.02.2009 tarih ve 2009/22 sayılı Genelge tarafımıza iletilmiştir.

Bu genelge ile,

16 İlde hizmet vermekte olan 23 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ek olarak 31.10.2008 tarihinde 15 İlde daha kurulmasına karar verilen Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin henüz faaliyete başlamaması nedeniyle, bu Merkezler faaliyete geçene kadar eczaneler ile sözleşme imzalama ve yürütüm işlemlerine, Genelge eki listede belirtilen eczane sözleşmesi işlemleri yürütülecek iller dikkate alınarak, bünyesinde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bulunan 16 İl Müdürlüğü’nce devam edileceği bildirilmiştir.

Kurumun yazı ile göndermiş olduğu Genelge ve eki, yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Eki: 1) SGK’nın 06.02.2009 tarihli yazısı
     2) SGK’nın  06.02.2009 tarih ve 2009/22 sayılı Genelgesi
SGK'nın Yazısı ve Genelgesi