Duyuru Tarihi: 27.8.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

"Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Müstahzarları" listesinin güncelliğini yitirmiş olması ve bu listede yer alan ilaçların piyasada bulunmamasına bağlı olarak eczanelerce temin edilememesi T.C.Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelere yapılan rutin denetimlerde meslektaşlarımızın sorun yaşamasına neden olmaktadır. 

Konu hakkında eczacı odaları ve eczacılar tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda, bu listede adı geçen birçok ilacın piyasada bulunmaması nedeniyle eczacılarımız tarafından temin edilemediği Birliğimiz tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirilerek, bu listenin günümüz koşullarına göre güncellenmesi talep edilmiştir.

13.06.2013 tarih ve 5470 sayılı yazımıza cevaben Kurum'dan gelen 06.08.2013 tarihli ve 86540 sayılı yazı ile, eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlara ait listenin güncellenmesi konusunda gerekli araştırmaların yapılmakta olduğu ve yapılan düzenleme sonucundan Birliğimizin haberdar edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi, Kurum tarafından yapılacak olan düzenlemeler hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacağının bilinmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.