Duyuru Tarihi: 14.1.2011BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Son dönemde basında, 07.01.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile birlikte eczanelerin kolonya satmak için “perakende alkollü içki satış belgesi” sahibi olmaları gerektiğine ilişkin haberler yer almaktadır.

Bilindiği gibi kolonya, 23.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin, kozmetik ürün olarak değerlendirilen ürünlerin genel kategorilerini gösteren Ek-1. listesinin içinde yer alan ürünlerden biridir. Bu itibarla kolonya, yasal mevzuata göre “kozmetik ürün” olarak kabul edilmektedir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bağlı Yönetmeliği ise eczanelerde, kozmetik ürün bulundurması ve satılmasına izin vermekte, Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği de kozmetik ürünler konusunda eczacıları uzman olarak kabul etmektedir. Ayrıca bu düzenlemeler özel bir alana ilişkin üst normlar olup, genel ve alt bir normla değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi, nihai tüketicinin kullanımına yönelik olarak ambalajlı genel amaçlı etil alkol ve evsel kullanım alkolü satışı için “perakende alkollü içki satış belgesi” sahibi olma şartı aramaktadır.

Eczanelerin bu ürünleri doğrudan son tüketiciye sunmadığı gerçeği ışığında, halkın eczanelerden kolonya temin etmesi için meslektaşlarımızın herhangi bir özel izin alması gerekmediği açıktır.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter