Duyuru Tarihi: 16.4.2008BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bazı banka şubeleri tarafından, meslektaşlarımızın POS Cihazı taleplerinde belli bir ciro ve komisyon şartı aranması ile ilgili olarak çalışma yapılması için, Türk Eczacıları Birliği 36.Olağan Büyük Kongresi’nde karar alınmıştır.

Konuyla ilgili 4 (dört) banka ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, bundan böyle düşük ciro ücreti uygulanmayacağının bildirildiği ilk resmi yanıt Akbank T.A.Ş.’den gelmiş ve bu yanıt 08.02.2008 tarih ve 000524 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştu.

Konuyla ilgili ikinci yanıt ise, 09.04.2008 tarihli ve ÖÖ-10453 sayılı yazı ile Türkiye İş Bankası’ndan gelmiştir. Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bu yazı ile,

Bankaları ile çalışan eczacı müşterilerine tahsis edilmiş veya yeni tahsis edilecek olan POS Cihazlarından ciro kıstası çerçevesinde öngörülen Aylık POS Cihazı Kullanım Ücretinin alınmayacağı ve ilgili müşterilerine POS Cihazı tahsisi sırasında da ciro şartı aranmayacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Sayman

Eki:1

 


 

 
EK 1 - 16022008.pdf