Duyuru Tarihi: 13.1.2009

 

Aşağıda yayımlanan 31.12.2008 tarih, 36.A.00.004118 sayılı yazımızla ilgili olarak Birliğimize, acilen karekod okuyabilen barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programının temin edilmesinin gerekip gerekmediği yönünde sorular iletildiğinden açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 24.12.2008 tarihinde yayımlanan duyuruya istinaden Bölge Eczacı Odalarına iletilen söz konusu yazı, İlaç Takip Sistemine geçildikten sonra eczaneler tarafından dikkat edilecek hususların belirtilmesi ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Üyelerimiz, karekodlu ilaçları 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da eski barkodları ile eski barkod okuyucularını kullanarak sisteme girebileceklerdir. İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programı bulunmayan eczanelerin şu an için böyle bir program edinmeleri zorunlu değildir.

Birliğimiz tarafından, İlaç Takip Sistemi ile uyumlu eczane işletim programının tüm eczanelere ücretsiz dağıtılması konusunda bir çalışma yürütülmektedir. Bununla birlikte EGAŞ’tan toplu halde barkod okuyucu alımı için de bir çalışma yapılmaktadır. 
 
Sonuç itibariyle; karekodlu ilaçların okutulacağı barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu eczane yazılım programı edinilmesinin aciliyeti yoktur, geçiş süreci olan 1 yıl içerisinde temin edilmesi mümkündür.

Tüm üyelerimize duyurulur.BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi, 01 Ocak 2009 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Sistemin amacına, hedefine uygun çalışması ve 24.000 eczaneyi temsilen Türk Eczacıları Birliği’nin bu sistemin içerisinde yer almasının ön koşulu; üretim, dağıtım ve satış kanallarının tümünü içeren, üretici, ithalatçı ve depoların eş zamanlı olarak sisteme dahil edilmesi, geri ödeme sisteminin en önemli unsuru olan SGK Provizyon Sistemi’nin İlaç Takip Sistemi ile birlikte eczane otomasyon programlarına uyumlu hale getirilmesi ve rantabl çalışmasının sağlanmasıdır.
Bu amaçla daha sağlıklı bir İlaç Takip Sisteminin uygulanabilmesi için ilgili kesimlerin (İlaç Takip Sistemi İzleme Komitesi) katılacağı bir toplantı yapılarak konunun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yapılan 29.12.2008 tarih ve 004099 sayılı başvurumuz 29.12.2008 tarihli yazımız ile web sayfamızda duyurulmuştur.
Ancak, Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılmamasından dolayı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan bilgiler doğrultusunda, meslektaşlarımızın İlaç Takip Sistemi’ne uyumunun sağlanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla alınması gereken acil tedbir önerileri belirlenmiştir. Buna göre:

1. Üyelerimiz Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) temin etmelidir.

2. Eczane yazılımları (Byte, Farmakom, vb.), ilaçların İTS sistemine bildirilmesi için gerekli olduğundan eczanenin bir yazılımı yoksa İTS’e uyumlu bir yazılım programı edinmesi tavsiye edilir. Halen var olan eczane yazılımlarının ise karekod uyumunun sağlanması gerekmektedir.
Karekodlu ürünlerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren eczanelere ulaşması beklenmektedir. Karekodlu ürünlerin yukarıdaki değişiklikler yapıldığı taktirde satılabileceğini, aksi halde sıkıntı yaşanabileceğini