Duyuru Tarihi: 23.9.2010

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2010 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (3) ile Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilmiş, ancak söz konusu duyurunun “11)Elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemler, yine bilgisayar ortamında yapılacaktır.” şeklindeki maddesi özellikle aile hekimliğine geçilen pek çok ilde ciddi sıkıntılar yaratmıştı.

Konuyla ilgili olarak Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapılmış, konu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir.

Kurumlar arasında yapılan görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, bugün (22.09.2010) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun beklediği resmi evrakın Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği ve birkaç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik reçete ile ilgili olarak yaşanmakta olan duruma açıklık getirecek duyurunun yapılacağı bilgisi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bölge Eczacı Odalarına gerekli bilgilendirmede bulunulmuştur.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği