Duyuru Tarihi: 6.8.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun internet  sayfasında www.titck.gov.tr yayımlanan 06.08.2014 tarihli duyuru ile,

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Klavuzu kapsamında "Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4. Reçetelere Yazılabailecek İlaç Miktarı” maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi gereğince 18.07.2014 Tarihinden Geçerli "Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunun 4.14 üncü Maddesi Kapsamında Kurum Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi"nin 06.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir.

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunun 4.14 üncü Maddesi Kapsamında Kurum Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Liste icin tiklayiniz.