Duyuru Tarihi: 27.10.2008Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Ek 2/A listesinde “Esomeprazol; UH-P yani ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.” şeklinde 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.Önemle meslektaşlarımıza duyurulur.