Duyuru Tarihi: 31.10.2007 


35.A.00.9621
30.10.2007


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 26.10.2007 tarihinde yayımlanan 2007/82 sayılı “Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar” konulu genelge yazımız ekindedir.

2007/46 sayılı “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelge gereği Kurum web sayfasında 20.06.2007 tarihinde yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyurusunda, gerek sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekse Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve eki belgelerin teslim edileceği Kurum ilgili birimleri duyurulmuştu.

Söz konusu (10) numaralı duyuruda; 15.06.2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin  teslim yerlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtilmişti.

Kuruma intikal ettirilen başvurulardan özellikle şahıs faturaları, optik faturaları ve iade cihaz faturaları ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı saptandığından, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle uygulanacak usul ve esaslar tekrar açıklanmıştır.

Bu genelgeye göre eczane reçeteleri ile ilgili olarak; 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri, Kurum personeli için ayrı bir sözleşme yapılmasına bakılmaksızın Kurum ile “SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol” çerçevesinde sözleşme imzalayan eczaneler tarafından karşılanacaktır.

Sözleşmeli eczanelerce;

a) SGK, devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri
www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca  yayımlanan   ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim edilecektir.Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

b) Devredilen Emekli Sandığı bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html