Duyuru Tarihi: 25.1.2010


Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına ait reçetelerin karşılanmasında fiyat küpürü bulunmayan ilaçların küpür yerine geçecek olan kısımlarının reçete ekine ilavesi konusu hakkında aşağıda özellikle kırmızı renkli olarak belirtilen kısıma dikkat edilmesi gereği,

İlaç Takip Sistemi kapsamında, karekodlu ürünlerin firmalar tarafından piyasaya verildiği tarih olan 01.01.2009'dan itibaren Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu uygunluk yazısına istinaden; eczanelerce

-         Barkodlu, fiyat kupürsüz, firma sürşarj etiketli ürünler ile

-         Barkodlu, karekodlu, fiyat kupürsüz ve firma sürşarj etiketsiz ürünler reçete karşılığında hastalara verilmiştir.

Uygulama kapsamında, üzerinde fiyat kupürü bulunmayan ürünlerin bedellerinin geri ödemesinde, firma tarafından basılmış olan sürşarj etiketinin fiyat kupürü gibi değerlendirilmemesi ve karekodlu olup sürşarj etiketi bulunmayan ürünlerde ise karekodun kabul edilmemesinin, ilaç temini aşamasında hastalar ve eczacılar açısından mağduriyet oluşturduğu, Birliğimiz tarafından SGK Başkanlığına aktarılmış ve 01.01.2009 tarihinden itibaren karşılanmış ve Kuruma fatura edilmiş olan bu özellikteki reçete bedellerinin ödenmesi talep edilmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 04.02.2009 tarihli yazı ekinde, Karekod uygulamasına geçiş süreci ile ilgili olarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilen yazı yer almaktadır.

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilen 04.02.2009 tarihli yazı ile,

Geçiş döneminde piyasaya verilen ve ambalajlarında kupür bulunmayan ilaçlarda, firma tarafından uygulanmış sürşarj etiketi veya kupür şeklinde etiketler (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2009 tarih ve 004597 sayılı ile 29.01.2009 tarih ve 7142 sayılı yazılarına istinaden) kupür olarak değerlendirildiğinden, üzerinde ürün barkodu bulunan ilaçların bu barkod ile birlikte ilacın adını içeren kısmının da yer aldığı firma tarafından uygulanan sürşarj etiketi veya kupür şeklinde etiketin mükerrer faturalama ve diğer olumsuzluklara imkan vermeyecek şekilde reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete inceleme birimlerince yapılacak incelemeler sonucunda bedellerinin ödenmesi, mevzuat kapsamında yürütülecek işlemlerde (Sağlık Uygulama Tebliği, protokol, sözleşmeler vb.) kupür olarak firma tarafından uygulanan sürşarj etiketi veya kupür şeklinde etiketin dikkate alınarak işlem yapılması,

Bildirilmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.


SGK Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilen 04.02.2009 tarihli yazı