Duyuru Tarihi: 25.2.2008

 

 

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (www.iegm.gov.tr) ilaç fiyat listelerinde yapılan güncellemeler yayımlanmaktadır. Genel Müdürlük tarafından, her hafta Cuma günü yayımlanan fiyat güncellemeleri, takip eden Salı günü yürürlüğe girmektedir.

22.09.2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 10. Maddesinin 5.Fıkrası;

 “Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına yayımlandığı tarihten 45 gün sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur.” şeklindedir.
 
Bu hüküm gereğince, İlaç Firmalarının fiyat düşüşlerini hemen uygulamaya koyabilmeleri için eczane stoklarında oluşacak kayıpları karşılamaları, aksi takdirde fiyat düşüşleri için 45 günlük geçiş süresini beklemeleri gerekmektedir.

Bu itibarla, internet sitemizde yayımlanan listelerin üyelerimiz tarafından incelenmesi ve geçiş süresini beklemeden fiyat düşüşünü yürürlüğe koyan, ancak eczane stoklarında oluşan zararı karşılamayan firmalar hakkında gereğinin yapılabilmesi için, aşağıdaki formun doldurularak tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 

Firma Adı

İlaç Adı

İlacın Temin Edildiği Deponun Adı ve İli

Sağlık Bakanlığı Tarafından Fiyat Düşüşünün Bildirildiği İlaç Fiyat Listesinin Tarihi

Fiyat Düşüşünün Yürürlüğe Konulması Gereken Tarih

Bildirim Sahibinin Adı-Soyadı

Bildirim Sahibinin İrtibat Telefonu

 
 
EK 1 -
EK 2 -
EK 3 -
EK 4 -