Duyuru Tarihi: 24.1.2011

İlaç fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçlar için oluşan stok zararının ilaç firmalarınca telafi edilmesi konusunda, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından müştereken belirlenen işlem adımları eş zamanlı olarak duyurulmuş, bu işlem adımları uygulanarak eczane paket programları üzerinden İlaç Takip Sistemine stok zararı bildirim işlemleri yapılmıştır.

Eczanelerin, paket programları aracılığıyla İTS’ye yapmış oldukları stok zararı bildirimlerine ait veriler, firma bazında listeler haline getirilmiştir. Bu listelerden oluşan RAPOR’un, eczane tarafından kesilecek Fiyat Farkı Faturası ekinde, 07.01.2011 Cuma günü akşamına kadar stok zararının geri ödenmesi için seçilmiş olan depo/koop şubesine teslim edileceği 30.12.2010 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir.

Ecza depoları ve kooperatifler, kendilerine teslim edilen Fiyat Farkı Faturaları doğrultusunda, stok zararlarının geri ödenmesi için firmalar ile mutabakat sağlayacaktır. Ancak, halen Fiyat Farkı Faturasını, bildirdiği depo/koop. şubesine teslim etmemiş olan meslektaşlarımız bulunduğundan, mutabakat işlemleri tamamlanamamaktadır.

Bu nedenle, İTS’ye yaptığı stok zararı bildirimine ilişkin fiyat farkı faturasını depo/koop şubesine teslim etmemiş olan meslektaşlarımızın en kısa sürede bu işlemleri tamamlaması son derece önemlidir.

İlaç fiyat düşüşleri ve KKİ artışı düzenlemeleri nedeniyle oluşan stok zararının telafisi için yapılan ve hiçbir şekilde, bir mal alım ve stok bildirimi olmayan stok zararı bildirim işlemlerinin birtakım farklı bilgilendirmeler ve yaşanan tereddütler nedeniyle bazı meslektaşlarımızca yapılmadığı bilinmektedir.

Duyurumuza rağmen bildirimde bulunmayan meslektaşlarımız ile ilgili olarak, İlaçta Durum Komisyonumuz tarafından çalışma yapılmakta olup, ilaç firmaları, ecza depoları/kooperatiflerimiz ile görüşülerek yapılacak işlem ayrıca duyurulacak ve bu meslektaşlarımız da kesinlikle mağdur edilmeyecektir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ