Duyuru Tarihi: 31.12.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 01.09.2010 tarih, 37.A.00.003066 sayılı yazımız

İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında, G2D etiket ile karekodlu hale getirilen ilaçlar ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2010/63 sayılı Genelge yayınlanmış, konu, ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Genelge ile, G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için sanal son kullanım tarihi olarak belirlenen 31/12/2010 tarihi 31/12/2020 olarak değiştirilmiş olmasına karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı Genelge ile, bu ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Kurum provizyon sisteminde bir düzenleme yapıldığı ve sistemin bugün itibariyle, son kullanım tarihi 31.12.2010 olarak tanımlanmış olan G2D li ürünlere onay vermediği bilinmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında 2010/63 sayılı Genelge ile yapmış olduğu düzenlemeye aykırı bir uygulamayı, bir gün içinde aldığı bir karar ile uygulamaya koymuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu uygulaması ve hayata geçiriliş şekli ülkemizdeki hiçbir kurum ve kuruluşun benimsemeyeceği içinde bulunulan çağın kamu yönetimi anlayışına taban tabana ters, nitelenmesi zor bir uygulamadır. Provizyon sisteminin düzenli çalışmaması, sistemin onay verdiği reçetelerin İl Müdürlükleri tarafından yapılan haksız kesintiler ile ödenmemesi gibi uygulamalarla meslektaşlarımızı mağdur eden Kurum,  uygulamalarına, eczacının doğrudan ticari açıdan zararına neden olacak bir yenisini eklemiştir.

Kurumun provizyon vermemesi nedeniyle, G2D etiketli ilaçların reçete karşılığında kişinin sosyal güvencesi kapsamında temini mümkün olamayacağından, hastaların, bu durumun sorumlusunun SGK olduğu konusunda bilgilendirilmesi, hastanın talebi halinde ise ilacın ücreti karşılığında verilmesi söz konusu olacaktır. Bu konuda, hastalara yönelik hazırlanan bilgilendirme notu hazırlanmakta olup bugün internet sayfamızda yayınlanacaktır.  G2Dli ürünlerin temini için eczanelere başvurulması halinde bu bilgilendirme notu basılarak hastaya verilebilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sağlık Bakanlığı’nın genelge ile yapmış olduğu düzenlemeye aykırı olan ve meslektaşlarımızı ve hastaları mağdur eden bu uygulama ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından gerekli tespit davaları açılacak ve tüm yasal işlemler de başlatılacaktır.

Ayrıca, G2D etiketli ilaçların toplu olarak iadesi ve yapılacak diğer işlemler, önümüzdeki günlerde değerlendirilerek duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter